STRÜHM Lighting

Ideus Sp. z o. компания, основана на 21 юни 2011 г. Ние сме предприятие със 100% полски капитал, нямаме лични или капиталови връзки с друг бизнес. От самото начало на нашата дейност ние работим в осветителната индустрия . Компанията се управлява от хора, които преди са били свързани с водещи полски компании за осветление, а нашият екип се състои от млади хора, оптимисти за живота и отдадени на работата си. Ние се стремим да създадем приятелска към клиента компания, като се грижим за добрите взаимоотношения, коректното обслужване и наличността на предлаганите продукти. Структурата на нашата търговска оферта също е продиктувана от очакванията на клиентите. В момента Strühm , на които сме изключителен представител в Полша. Следователно нашите клиенти могат да бъдат спокойни за качеството на продуктите, които купуват. Предлаганите от нас продукти се отличават с интересен дизайн, добри експлоатационни параметри и достъпна цена. Това прави продуктите на Ideus с марка Strühm предпочитани от крайните потребители. 

Add to cart